Tokom stoljeća vidovitost je kao i danas veliki tabu te se gleda s podozrenjem i nevjericom. Dok vam ne zatreba… Mnogi su učitelji i mistici tijekom povijesti dokazali postojanje šes­ tog čula i zapanjili ljude svojim sposobnostima. Ne govorim o magičarma ili iluzionistima na televiziji koji pomoću dima, zrcala ili računalne tehnologije obmanjuju ljude. Govorimo o prorocima, proricateljima i vi­dovnjacima koji su oduvijek izazivali čuđenje. Biblija je puna proroka, uključujući i Isusa Krista, koji su izvodili čuda dovoljno moćna da pok­ renu jednu od najvećih svjetskih religija. Nostradamus je imao sposob­ nost osloboditi se linearnog vremena, vidjeti pet stotina godina u bu­ dućnost, zapanjujuće točno predvidjeti Drugi svjetski rat i holokaust te čak kao uzrok odrediti Adolfa Hitlera. Edgar Cayce , vjerojatno prvi i najpoznatiji američki vidovnjak i iscjelitelj koji je živio na prijelazu proš­log stoljeća, zabilježio je tisuće svojih predviđanja. Njegova biografija pod naslovom Postoji rijeka, po prvi put tiskana 1942. godine, nikada nije izašla iz tiska jer njegove zapanjujuće sposobnosti predviđanja bu­dućnosti i danas izazivaju čuđenje. Neem Karoli Baba, koji je bio spo­ soban izvesti tjelesno neizvedive pothvate kao što su levitacija, iscjelji­ vanje bolesti te uzimanje LSD-a i otrova bez ikakvih očitih posljedica, šezdesetih je godina dvadesetoga stoljeća postao jedna od najistaknuti­ jih ličnosti američkog New Age pokreta. Danas se na televiziji pojavlju­ ju ljudi poput Sylvie Browne i Johna Edwarda te proriču i prenose po­ ruke preminulih. Iako se Alberta Einsteina ne smatra vidovnjakom, op­ ravdano se može reći da je taj čovjek učinio mnogo više od bilo koga drugoga u novijoj povijesti kako bi otkrio koliko naše razmišljanje može biti ograničeno te dokazao koliko bi naša percepcija mogla biti široka!

Mnogo je zabilježenih slučajeva ljudi koji su iskazivali sposobnosti iz područja šestog čula, ali i dalje – levitaciju, telekinezu, telepatiju te spo­ sobnost pomicanja i izmijene tvari. Jednom sam sjedila u sobi s egipat­ skim učiteljem koji je bio sposoban za samo deset sekundi prenijeti moj kaput iz moje kuće na drugom kraju grada u prostoriju u kojoj smo se nalazili. Zvuči nevjerojatno, ali je istinito. U jednom je trenutku moj ka­ put bio u mojoj kući na drugom kraju grada, a u sljedećem je trenutku bio na stolcu pokraj mene. Kako je to učinio? Činjenica je da je energi­ ja našega uma mnogo jača no što mislimo, štoviše, jača od materije! Sjetite se majstora karatea koji mogu rukama presjeći komad drveta debeo trideset centimetara – to je snaga njihovih umova. Naš je um sposoban prekoračiti ograničenja tjelesnoga. Sposoban je stvoriti vlasti­ tu stvarnost, drugačiju od one koju poimamo putem naših pet osjetila. Čovjek tek počinje shvaćati što se nalazi dalje od onoga što smo spo­ sobni pojmiti osjetilima.

Posjedujemo percep­ciju koja nadilazi materijalno te da su naši umovi mnogo moćniji no što možemo zamisliti. Svaki čovjek ima svoju razinu percepcije koju je mo­ guće razviti i proširiti putem svjesnosti i vježbe, ili, u slučajevima poput mojega, putem iskustva nadomak smrti ili traumatičnog doživljaja. Og­ raničena nas percepcija drži u raznim psihološkim zatvorima. Širenjem percepcije oslobađate se tih zatvora.

Vjerujem da svatko posjeduje sposobnost proširiti svoju percepciju. Sve ovisi o tome što želite spoznati i jeste li voljni spoznati. Funkcionira­ nje neovisno o linearnom vremenu za mnoge je ljude zastrašujuće! No, smatram da je takva spoznaja svima dostupna. Sposobni ste spoznati sve ono što želite spoznati. Sve ovisi o tome koliko ste otvoreni i koliko ste spremni slušati. Želite li doznati nešto o nekoj osobi ili o nečemu u Univerzumu, ta vam je informacija dostupna. Osobno sam uvijek razmiš­ ljala i djelovala vrlo široko. Granice me nikada nisu plašile. Ne vjerujem u ograničenja. Nikada nisam vjerovala u njih i zbog toga sam se našla u situacijama, na mjestima i s ljudima o kojima nisam mogla ni sanjati.

Znanstvenici su potvrdili da čovjek koristi samo deset posto svojega mozga. Kao vrsta se neprestano razvijamo i svoj mozak koristimo u sve većoj mjeri. Osvrnite se na znanje koje smo stekli i na sve što smo pos­ tigli u proteklih deset godina. Proniknuli smo čak i u ljudski genom! To nas je dovelo do najmanje jedanaest posto iskorištenosti mozga! Istraži­ vanja evolucije pokazala su da je čovjek nekoć koristio samo tri posto svojega mozga; tisućama godina kasnije koristili smo sedam posto, a danas koristimo deset posto. Zamislite što bismo postigli kada bismo ko­ ristili i preostalih devedeset posto!

Čovjekova se vrsta razvija; počinje prihvaćati i upoznavati nev­idljive sile koje upravljaju našim životima te shvaćati da je ovaj život, kao i sam čovjek, mnogo više no što smo ikada zamišljali. Priznali smo da posjedujemo više od pet osjetila. No, šesto osjetilo nije ništa drugo doli most između vidljivog i nevidljivog svijeta. Ono je tek maleni uvid u beskonačne mogućnosti koje nudi paralelan svijet. S onu stranu šestog osjetila leži još mnogo toga, a mi to tek počinjemo uviđati.

Oni koji posjeduju ili razviju ovaj dar, pomoću njega trebali bi pomagati ljudima da poboljšaju svoje živote te pomagati čo­ vječanstvu da se duhovno razvije. Dobrobit posjedovanja šestog čula koju osobito volim jest mogućnost da svojim predviđanjima pomog­ nem ljudima i otkrijem im kako to mogu i sami činiti – kako mogu stvarati vlastitu budućnost. Sposobnost oslobađanja od linearnosti vre­ mena i gledanja deset, petnaest ili pedeset godina u prošlost ili buduć­ nost dojmljiva je i zadivljujuća, ali zašto biste se zamarali njome ako nije korisna? Zašto biste se podvrgavali regresiji (tehnici istraživanja prošlih života) i zašto biste odlazili vidovnjaku kako biste doznali što vam do­ nosi budućnost, ako na taj način nećete steći stanovito razumijevanje koje će vam omogućiti ostvarivanje pozitivnih promjena? Isto vrijedi i za proricanja svjetskih događaja. Nostradamus nas nije upozorio na Hitlera i Drugi svjetski rat samo zato da bismo se pripremili i da bismo znali što nas očekuje. Ni jedno od tih proročanstava nije neiz­ bježno. Nostradamus ih je obznanio da bi čovječanstvu pomogao pred­ vidjeti buduće opasnosti i spriječiti vlastito uništenje.

Koliko dugo smo spremni ne vidjeti dalje od nosa? Baš do tad dokle nam ne zatreba viša sila.

Karmen