Numerologija se može upotrijebiti za tumačenje jedne karte ili čitavog čitanja. Svaka karta u tarotu ima svoj broj i poveznicu sa simbolom koji je na njoj i, također, poveznicu s datumom rođenja osobe koja traži savjet i odgovore za ljubav, zdravlje ili financije.Većina tradicionalnih tumačenja Tarot karata logično uzima u obzir numerološko sparivanje naspram datuma rođenja osobe koja postavlja pitanje. Na primjer, jedinice u kartama govore o novim početcima i odlučnosti.  Za Tarot čitanja, numerologija se može upotrijebiti za otkrivanje određenih područja života i značenja istih naspram datuma rođenja tumačenjem brojeva koji se pojavljuju, te ćesto njihovim zbrajanjem i uspredbom s datumom rođenja tražitelja odgovora. Osobito se na brojeve u kartama obraća pažnja kada se gleda na vrijeme odvijanja nekog događaja u budućnosti, dakle na proricanje budućnosti. Isto tako preko brojeva, a usporedu sa simbolom na karti ide cijelo tumačenje. Na primjer, ako tražite savjet  u vezi ljubavi iz tarota i tražite da vam se da vrijeme kad će se nešto dogoditi, numerologija tu igra ključnu ulogu kod tumača ili tarot majstora koji bez poznavanja numerologije ne mogu cjelovito tumačiti tarot.

Broj Jedan

Novi početci, prilika, ideje, inspiracija i težnja. Jedinica je ono što se tek tek treba da počne.

Broj Dva

Balans,  dijeljenje, uvid. Ukazuje na čekanje i ono što za što se ne zna, a što će se dogoditi.

Broj Tri

Ostvarivanje ciljeva na začetku,kreativnost, obilje,komunikacija. Broj 3 jeukazuje na više ljudi i ostvarenje ciljeva.

Broj Četiri

Stabilnost, manifestacija, praktična primjena i planiranje. Temelj ostvarenja želja i snova i maštanja, praktičnost.

Broj Pet

Nestabilonost, gubitak, novi periodi koji mogu biti loši često, ali i materijalni napredak uz mudrost

Broj Šest

Komunikacija, rješavanje problema, suradnja, ravnoteža, prevazilaženje teškoća i opuštanje.

Broj Sedam

Razmišljanje,  duhovnost, mudrost, istraživanje, meditacija, otkriće i znanje. Sedam je vjera – vjera u stvari koje se ne mogu vidjeti, ali ipak postoje. Nevjerovanje u ostvarenje želja i maštanja koja se ipak ostvaruju.

Broj Osam

Pokret, djelovanje, promjena, ponovno rađanje, regeneracija, ponovno vrednovanje, sposobnost, duhovna snaga, uspjeh, priznanje, ostvarenje i postignuće.

Broj Devet

Uspjeh dovođenje nečega do završetka, ispunjenje, mudrost ili nadahnuće. Mnogibroj 9 u tumačenju obilježavaju kao svršetak nečega ili proces završetka neke situacije.

Broj Deset

Kraj ciklusa i obnova. Završetak, a potom novi početak s uspjehom na koncu.