Anđeoski tarot je tarot poruka ili tarot glasnik. Riječ anđeo dolazi iz grčke riječi angelos što znači “glasnici”.
Anđeli su božanski glasnici, posrednici i veze, prvenstveno duhovna bića. Oni su višedimenzionalna bića sa višestrukom energijom sposobni da budu na više mjesta u isto vrijeme što je nama koji na vrijeme gledamo pravocrtno teško za shvatiti.
Koji anđeo pokaže u anđeoskom tarotu taj vam prema svome značenju nosi uvijek neku važnu životnu poruku ili savjet. Kako su anđeoske poruke božanske zapravo, ne treba ih olako shvaćati čak i kada zvuče previše jednostavno da nam se čine nevažne. Anđeoski tarot može se tumačiti i kroz klasične tarot karte, s obzirom da svaka karta, osobito Velika arkana, ima simbol pojedinog anđela osim klasičnog simbola oslikanog na njoj.

Anđeli kao simboli Tarot predstavljaju:

Providnost ili vidovitost
Poruke
Ciljevi
Poveznice
Komunikacija
Promišljanje
Svjesnost

Anđeli kao simboli u anđeoskom tarotu

Anđeli su također simbolički komunikatori, pa kako se koji otvori u kartama, to može biti znak da obratimo pažnju na našu komunikaciju, način komunikacije s drugim ljudima.

Kao znakovi u tarotu, anđeli nam govore i o uravnoteženju naše energije. Sami anđeli su kombinacija mnogih različitih svjesnosti. Oni imaju ljudsku i duhovnu energiju, što im pridaje božansku veličanstvenost u svom fizičkom i nefizičkom obliku u kojem nam mogu na različite načine pristupiti.
Do viših razina svjesnosti nas vode upravo na način kako nam se pokazuju i na što upućuju u tarot kartama.
Tri istaknuta arkanđela, dakle, viši red anđela su: Mihael, Gabriel i Rafael.
Smatra se da postoje 72 anđela čuvara koji bdiju i brinu o našim srcima i duša,a,nad našim životima, osobito onda kada okolnosti nisu baš najbolje, naši anđeli zaštitnici.

Ovdje donosimo samo neke od imena anđela čuvara:

anđeoski tarot

 • Umabilo
  Iahilo
  Anauilo
  Mehilo
  Damabija
  Manakilo
  Ejailo
  Habuhija
  Rošilo
  Jamabija
  Haiailo
  Vehuija
  Jelilo
  Sitailo
  Elemija
  Mahasija
  Lelahilo
  Akhaija